TOS

1. Условия

Чрез достъп до уебсайта Готов за работа в Италия, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с което и да е от тези условия, ви е забранено да използвате или да имате достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от приложимото законодателство за авторските права и търговските марки.

2. Използване на лиценз

 1. Предоставя се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. само за лично, нетърговско и преходно разглеждане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост, и по силата на този лиценз нямате право:
  1. да променяте или копирате материалите;
  2. да използвате материалите за каквито и да било търговски цели или за какъвто и да било публичен показ (търговски или нетърговски);
  3. да се опитвате да декомпилирате или да извършвате обратно инженерство на софтуер, съдържащ се на уебсайта на RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C;
  4. да премахвате всякакви обозначения за авторски права или други права на собственост от материалите; или
  5. да прехвърляте материалите на друго лице или да ги "отразявате" на друг сървър.
 2. Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения, и може да бъде прекратен от RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. по всяко време. При прекратяване на разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали са в електронен или печатен формат.

3. Отказ от отговорност

 1. Материалите на уебсайта на RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. се предоставят във вида, в който са. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и с настоящото отказва и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за конкретна цел или ненарушаване на интелектуална собственост или други нарушения на права.
 2. Освен това RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт или по друг начин, свързан с такива материали или с други сайтове, свързани с този сайт.
 3. В съответствие с нашите Политика за поверителност, използваме "бисквитки" (както почти всеки друг уебсайт), за да проследяваме поведението на посетителите.
 4. Всички външни връзки, върху които сте кликнали на този уебсайт може да ни донесе или не комисиона.

4. Ограничения

В никакъв случай RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. или нейните доставчици не носят отговорност за каквито и да било щети (включително, без ограничение, щети от загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на нашия уебсайт, дори ако нашият упълномощен представител е бил уведомен устно или писмено за възможността за такива щети. Тъй като в някои юрисдикции не се допускат ограничения на подразбиращите се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се прилагат за вас.

5. Точност на материалите

Материалите на уебсайта на RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. не гарантира, че който и да е от материалите на нейния уебсайт е точен, пълен или актуален. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. може да прави промени в материалите, съдържащи се на нейния уебсайт, по всяко време и без предизвестие. Въпреки това RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. не поема ангажимент да актуализира материалите.

RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. не е прегледала всички сайтове, свързани с нейния уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на всеки такъв свързан сайт. Включването на която и да е връзка не означава одобрение от страна на който и да е от нашите сайтове. Използването на всеки такъв свързан уебсайт е на собствен риск на потребителя.

7. Модификации

RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. може да преразгледа тези условия за обслужване на своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с актуалната към момента версия на тези условия за ползване.

8. Приложимо право

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Италия и вие неотменимо се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или място.