Herculaneum

Hur man tar sig till Pompeji och Herculaneum

pompeii

Vesuvius vulkanutbrott år 79 f.Kr. begravde de antika städerna Pompeji och Herculaneum under en stor mängd pimpsten och aska. Utbrottet tog dem helt oförberedda och de bevarade vardagsföremål och personliga tillhörigheter som de var i katastrofens ögonblick. Byarna återupptäcktes 1748 och har sedan dess grävts ut, ... Läs mer