TOS

1. Podmínky

Přístupem na webové stránky Ready Set Itálie, souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami služby, všemi platnými zákony a předpisy, a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tyto stránky nebo k nim přistupovat. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny platnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použití licence

 1. Je povoleno dočasné stažení jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) na webových stránkách společnosti RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C., a to pouze pro osobní, nekomerční a přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. používat materiály k jakýmkoli komerčním účelům nebo k jakémukoli veřejnému vystavování (komerčnímu nebo nekomerčnímu);
  3. pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách společnosti RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C.;
  4. odstranit z materiálů jakékoli poznámky o autorských právech nebo jiných vlastnických právech; nebo
  5. předávat materiály jiné osobě nebo je "zrcadlit" na jiném serveru.
 2. Tato licence automaticky zaniká, pokud porušíte kterékoli z těchto omezení, a může být společností RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. kdykoli ukončena. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení platnosti této licence musíte zničit všechny stažené materiály, které máte v držení, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Materiály na webových stránkách společnosti RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. jsou poskytovány tak, jak jsou. Společnost RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv duševního vlastnictví nebo jiných porušení práv.
 2. Společnost RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. dále nezaručuje ani neprohlašuje žádnou přesnost, pravděpodobné výsledky nebo spolehlivost používání materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli stránkách, na které je odkazováno.
 3. V souladu s našimi zásady ochrany osobních údajů, používáme soubory cookie (stejně jako téměř všechny ostatní webové stránky) ke sledování chování návštěvníků.
 4. Všechny externí odkazy, na které kliknete na těchto webových stránkách nám může, ale nemusí přinést provizi.

4. Omezení

Společnost RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (mimo jiné včetně škod způsobených ztrátou dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení provozu) vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat materiály na našich webových stránkách, a to ani v případě, že byl náš autorizovaný zástupce o možnosti vzniku takové škody ústně nebo písemně informován. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

5. Přesnost materiálů

Materiály na webových stránkách společnosti RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. nezaručuje, že materiály na jejích webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Společnost RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. může kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. Společnost RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. se však nezavazuje k aktualizaci těchto materiálů.

Společnost RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. nezkontrolovala všechny stránky, na které odkazují její webové stránky, a neodpovídá za jejich obsah. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že by některá z našich stránek byla schválena. Používání jakýchkoli takových odkazovaných webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy

Společnost RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit tyto podmínky poskytování služeb na svých webových stránkách. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit aktuální verzí těchto podmínek poskytování služeb.

8. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s italskými zákony a vy se neodvolatelně podřizujete výhradní jurisdikci soudů v tomto státě nebo místě.