TOS

1. Betingelser

Ved at gå ind på webstedet Klar, klar, parat Italienaccepterer du at være bundet af disse servicevilkår, alle gældende love og bestemmelser og accepterer, at du er ansvarlig for at overholde alle gældende lokale love. Hvis du ikke er enig i nogen af disse vilkår, er det dig forbudt at bruge eller få adgang til dette websted. Materialerne på dette websted er beskyttet af gældende ophavsret og varemærkelovgivning.

2. Brug af licens

 1. Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C.'s websted til personlig, ikke-kommerciel gennemgående visning. Dette er en licens og ikke en overdragelse af ejendomsretten, og i henhold til denne licens må du ikke:
  1. ændre eller kopiere materialerne;
  2. at bruge materialerne til kommercielle formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel);
  3. forsøge at dekompilere eller foretage reverse engineering af software på RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C.'s websted;
  4. fjerne ophavsretlige eller andre ejendomsretlige angivelser fra materialerne; eller
  5. overføre materialet til en anden person eller "spejle" materialet på en anden server.
 2. Denne licens ophører automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger, og kan til enhver tid opsiges af RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C.. Når du ophører med at se disse materialer eller når denne licens ophører, skal du destruere alle downloadede materialer i din besiddelse, uanset om de er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. Materialerne på RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C.'s websted leveres på et "som de er" grundlag. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, og fraskriver sig hermed alle andre garantier, herunder, uden begrænsning, stiltiende garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller andre krænkelser af rettigheder.
 2. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. garanterer eller giver ingen garantier eller erklæringer vedrørende nøjagtigheden, de sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialerne på sit websted eller på anden måde vedrørende sådanne materialer eller på websteder, der er knyttet til dette websted.
 3. I overensstemmelse med vores privatlivspolitikbruger vi cookies (ligesom næsten alle andre websteder) til at spore besøgsadfærd.
 4. Alle eksterne links, som du klikker på på dette websted kan eller kan ikke give os en provision.

4. Begrænsninger

RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. eller dets leverandører er under ingen omstændigheder ansvarlige for eventuelle skader (herunder, uden begrænsning, skader for tab af data eller fortjeneste, eller på grund af driftsafbrydelse), der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge materialerne på vores hjemmeside, selv om vores autoriserede repræsentant er blevet underrettet mundtligt eller skriftligt om muligheden for sådanne skader. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger af underforståede garantier eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger muligvis ikke for dig.

5. Materialernes nøjagtighed

Materialet på RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C.'s websted kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. garanterer ikke, at nogen af materialerne på sit websted er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. kan til enhver tid foretage ændringer i materialerne på sit websted uden varsel. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. forpligter sig dog ikke til at opdatere materialerne.

RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til dets websted, og er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne linkede websteder. Inddragelsen af et link betyder ikke, at nogen af vores websteder er godkendt. Brugen af et sådant linket websted sker på brugerens egen risiko.

7. Ændringer

RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. kan til enhver tid og uden varsel ændre disse vilkår for service på sit websted. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den til enhver tid gældende version af disse vilkår for service.

8. Gældende lov

Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med Italiens lovgivning, og du underkaster dig uigenkaldeligt den eksklusive jurisdiktion af domstolene i denne stat eller på dette sted.