TOS

1. Voorwaarden

Door toegang tot de website Ready Set Italygaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te betreden. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik licentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of software) op de website van RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen te wijzigen of te kopiëren;
  2. de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. te proberen de software op de website van RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. te decompileren of te reverse engineeren;
  4. auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
  5. de materialen over te dragen aan een andere persoon of de materialen te "spiegelen" op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment door RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. worden verstrekt op een 'as is' basis. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, waaronder, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.
 3. In overeenstemming met onze privacybeleidWij gebruiken cookies (zoals zowat elke andere website) om het gedrag van bezoekers te volgen.
 4. Alle externe links waarop op deze website wordt geklikt kan ons al dan niet een commissie opleveren.

4. Beperkingen

In geen geval zal RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van de materialen op onze website, zelfs als onze bevoegde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van de materialen

De materialen op de website van RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. kan te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. verbindt zich er echter niet toe de materialen bij te werken.

RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. heeft niet alle aan haar website gekoppelde sites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De opname van een link impliceert geen goedkeuring door een van onze sites. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Italië, en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Italiaanse reistips rechtstreeks naar uw inbox.

Schrijf je in en krijg reistips en advies van de lokale bevolking ter plaatse.

Misschien later.