TOS

1. Voorwaarden

Door toegang tot de website Ready Set Italygaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te betreden. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik licentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of software) op de website van 0978791 BC LTD. te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen te wijzigen of te kopiëren;
  2. de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. te proberen de software op de website van 0978791 BC LTD. te decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering;
  4. auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
  5. de materialen over te dragen aan een andere persoon of de materialen te "spiegelen" op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan te allen tijde worden beëindigd door 0978791 BC LTD. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van 0978791 BC LTD. worden geleverd op een 'as is' basis. 0978791 BC LTD. geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, waaronder, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft 0978791 BC LTD. geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.
 3. In overeenstemming met onze privacybeleidWij gebruiken cookies (zoals zowat elke andere website) om het gedrag van bezoekers te volgen.
 4. Alle externe links waarop op deze website wordt geklikt kan ons al dan niet een commissie opleveren.

4. Beperkingen

In geen geval zal 0978791 BC LTD. of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van de materialen op 0978791 BC LTD.'s website, zelfs als 0978791 BC LTD. of een door 0978791 BC LTD. gemachtigde mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, is het mogelijk dat deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

5. Nauwkeurigheid van de materialen

De materialen op de website van 0978791 BC LTD. kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. 0978791 BC LTD. garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. 0978791 BC LTD. kan te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. 0978791 BC LTD. doet echter geen toezegging om de materialen bij te werken.

0978791 BC LTD. heeft niet alle aan haar website gekoppelde sites bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van 0978791 BC LTD. van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

0978791 BC LTD. kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van British Columbia, Canada en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Italiaanse reistips rechtstreeks naar uw inbox.

Schrijf je in en krijg reistips en advies van de lokale bevolking ter plaatse.

Misschien later.