TOS

1. Villkor

Genom att besöka webbplatsen Redo, redo, färdiga Italiendu samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och godkänner att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte samtycker till något av dessa villkor får du inte använda eller få tillgång till denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.

2. Användning av licensen

 1. Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C:s webbplats för personlig, icke-kommersiell och tillfällig visning. Detta är ett beviljande av en licens, inte en överföring av äganderätten, och enligt denna licens får du inte:
  1. ändra eller kopiera materialet;
  2. använda materialet i något kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  3. försöka dekompilera eller bakåtkompilera någon programvara som finns på RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C:s webbplats;
  4. ta bort någon upphovsrätt eller annan äganderättslig notering från materialet, eller
  5. överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.
 2. Denna licens ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan när som helst sägas upp av RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. När du avslutar din visning av detta material eller när denna licens upphör måste du förstöra allt nedladdat material som du har i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. Materialet på RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C.:s webbplats tillhandahålls i befintligt skick. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och avvisar och förnekar härmed alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller att immateriella rättigheter eller andra rättighetsintrång inte kränks.
 2. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. garanterar inte heller och gör inga utfästelser om riktigheten, de sannolika resultaten eller tillförlitligheten av användningen av materialet på webbplatsen eller på annat sätt i samband med sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.
 3. I enlighet med vår sekretesspolicyVi använder cookies (som nästan alla andra webbplatser) för att spåra besökarnas beteende.
 4. Alla externa länkar som du klickar på på denna webbplats kan ge oss en provision eller inte.

4. Begränsningar

RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. eller dess leverantörer ska under inga omständigheter vara ansvariga för skador (inklusive, utan begränsning, skador på grund av förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på vår webbplats, även om vår auktoriserade representant har underrättats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följd- eller tillfälliga skador, kan det hända att dessa begränsningar inte gäller för dig.

5. Materialets noggrannhet

Materialet på RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C.:s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. garanterar inte att materialet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. kan när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar i materialet på sin webbplats. RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på sådana länkade webbplatser. Införandet av en länk innebär inte att någon av våra webbplatser godkänner den. Användningen av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar

RANDA MEDIA S.N.C. DI SPALLANZANI ANDREA & C. kan när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa användarvillkor för sin webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då gällande versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Italiens lagar, och du underkastar dig oåterkalleligen domstolarnas exklusiva jurisdiktion i den staten eller på den platsen.